RĠPD (GDPR) Rakkomandazzjonijiet

Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (RĠPD, GDPR)

KAPITOLU I
Dispożizzjonijiet ġenerali
KAPITOLU II
Prinċipji
KAPITOLU III
Drittijiet tas-suġġett tad-data
Taqsima 1
Trasparenza u modalitajiet
Taqsima 2
Informazzjoni u aċċess għad-data personali
Taqsima 3
Rettifika u tħassir
Taqsima 4
Dritt ta' oġġezzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati
Taqsima 5
Restrizzjonijiet
KAPITOLU IV
Kontrollur u proċessur
Taqsima 1
Obbligi ġenerali
Taqsima 2
Sigurtà tad-data personali
Taqsima 3
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL
Taqsima 4
Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Taqsima 5
Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni
KAPITOLU V
Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali
KAPITOLU VI
Awtoritajiet superviżorji indipendenti
Taqsima 1
Status indipendenti
Taqsima 2
Kompetenza, kompiti u setgħat
KAPITOLU VII
Kooperazzjoni u konsistenza
Taqsima 1
Kooperazzjoni
Taqsima 2
Konsistenza
Taqsima 3
Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
KAPITOLU VIII
Rimedji, responsabbiltà u pieni
KAPITOLU IX
Dispożizzjonijiet b'rabta ma' sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar
KAPITOLU X
Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni
KAPITOLU XI
Dispożizzjonijiet finali