RGCS (GDPR) Treoirlínte

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS, GDPR)

CAIBIDIL II
Prionsabail
CAIBIDIL III
Cearta an ábhair sonraí
Roinn 1
Trédhearcacht agus módúlachtaí
Roinn 2
Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta
Roinn 3
Ceartú agus léirscriosadh
Roinn 4
An ceart chun agóid a dhéanamh agus cinnteoireacht aonair uathoibrithe
Roinn 5
Srianta
CAIBIDIL IV
Rialaitheoir agus próiseálaí
Roinn 1
Oibleagáidí ginearálta
Roinn 2
Slándáil sonraí pearsanta
Roinn 3
Measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán
Roinn 4
Oifigeach cosanta sonraí
Roinn 5
Cóid iompair agus deimhniú
CAIBIDIL V
Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha nó go heagraíochtaí idirnáisiúnta
CAIBIDIL VI
Údaráis mhaoirseachta neamhspleácha
Roinn 1
Stádas neamhspleách
Cuid 2
Inniúlacht, cúraimí agus cumhachtaí
CAIBIDIL VII
Comhar agus comhsheasmhacht
Roinn 1
Comhar
Roinn 2
Comhsheasmhacht
Cuid 3
An bord eorpach um chosaint sonraí
CAIBIDIL VIII
Leigheasanna, dliteanas agus pionóis
CAIBIDIL IX
Forálacha a bhaineann le cásanna sonracha próiseála
CAIBIDIL X
Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
CAIBIDIL XI
Forálacha críochnaitheacha