Generell personvernforordning) [PVF, GDPR]

KAPITTEL I
Alminnelige bestemmelser
KAPITTEL II
Prinsipper
KAPITTEL III
Den registrertes rettigheter
Avsnitt 1
Åpenhet og vilkår
Avsnitt 2
Informasjon og innsyn i personopplysninger
Avsnitt 3
Retting og sletting
Avsnitt 4
Rett til å protestere og automatiserte individuelle avgjørelser
Avsnitt 5
Begrensninger
KAPITTEL IV
Behandlingsansvarlig og databehandler
Avsnitt 1
Generelle forpliktelser
Avsnitt 2
Personopplysningssikkerhet
Avsnitt 3
Vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger
Avsnitt 4
Personvernombud
Avsnitt 5
Atferdsnormer og sertifisering
KAPITTEL V
Overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner
KAPITTEL VI
Uavhengige tilsynsmyndigheter
Avsnitt 1
Uavhengig stilling
Avsnitt 2
Kompetanse, oppgaver og myndighet
KAPITTEL VII
Samarbeid og ensartet anvendelse
Avsnitt 1
Samarbeid
Avsnitt 2
Ensartet anvendelse1
Avsnitt 3
Det europeiske personvernråd
KAPITTEL VIII
Rettsmidler, ansvar og sanksjoner
KAPITTEL IX
Bestemmelser om særlige behandlingssituasjoner
KAPITTEL X
Delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter
KAPITTEL XI
Sluttbestemmelser