Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 169
Download PDF

Premessa 169

Recital 169

(169) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih fejn l-evidenza disponibbli turi li pajjiż terz, territorju jew settur speċifikat f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni, u raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jirrikjedu dan.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.