GDPR Orientări

Regulamentul general privind protecția datelor

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
CAPITOLUL II
Principii
CAPITOLUL III
Drepturile persoanei vizate
Secțiunea 1
Transparență și modalități
Secțiunea 2
Informare și acces la date cu caracter personal
Secțiunea 3
Rectificare și ștergere
Secțiunea 4
Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat
Secțiunea 5
Restricții
CAPITOLUL IV
Operatorul și persoana împuternicită de operator
Secțiunea 1
Obligații generale
Secțiunea 2
Securitatea datelor cu caracter personal
Secțiunea 3
Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
Secțiunea 4
Responsabilul cu protecția datelor
Secțiunea 5
Coduri de conduită și certificare
CAPITOLUL V
Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
CAPITOLUL VI
Autorități de supraveghere independente
Secțiunea 1
Statutul independent
Secțiunea 2
Abilitări, sarcini și competențe
CAPITOLUL VII
Cooperare și coerență
Secțiunea 1
Cooperare
Secțiunea 2
Asigurarea coerenței
Secțiunea 3
Comitetul european pentru protecția datelor
CAPITOLUL VIII
Căi de atac, răspundere și sancțiuni
CAPITOLUL IX
Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare
CAPITOLUL X
Acte delegate și acte de punere în aplicare
CAPITOLUL XI
Dispoziții finale