Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 73. President
Download PDF

Artikolu 73 RĠPD (GDPR). President

Article 73 GDPR. Chair

1. Il-Bord għandu jeleġġi President u żewġ viċi presidenti minn fost il-membri tiegħu permezz ta’ maġġoranza sempliċi.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Il-mandat tal-President u tal-viċi presidenti għandu jkun ta’ ħames snin u jiġġedded darba.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.