Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 72
Download PDF

Premessa 72

Recital 72

(72) It-tfassil ta’ profili huwa soġġett għar-regoli ta’ dan ir-Regolament li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, bħar-raġunijiet legali għall-ipproċessar jew prinċipji ta’ protezzjoni tad-data.

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit minn dan ir-Regolament (il-“Bord”) għandu jkun jista’ joħroġ linji gwida f’dak il-kuntest.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.