Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 55
Download PDF

Premessa 55

Recital 55

(55) Barra minn hekk, l-ipproċessar ta’ data personali minn awtoritajiet uffiċjali bil-għan li jinkisbu l-miri, stabbiliti mil-liġi kostituzzjonali jew mil-liġi pubblika internazzjonali, ta’ assoċjazzjonijiet reliġjużi rikonoxxuti uffiċjalment jitwettaq għal raġunijiet ta’ interess pubbliku.

(55) Moreover, the processing of personal data by official authorities for the purpose of achieving the aims, laid down by constitutional law or by international public law, of officially recognised religious associations, is carried out on grounds of public interest.