Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 74. Kompiti tal-President
Download PDF

Artikolu 74 RĠPD (GDPR). Kompiti tal-President

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Il-President għandu l-kompiti li ġejjin:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) ilaqqa’ l-laqgħat tal-Bord u jħejji l-aġenda tiegħu;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) jinnotifika d-deċiżjonijiet adottati mill-Bord skont l-Artikolu 58a lill-awtorità superviżorja ewlenija u lill-awtoritajiet superviżorji kkonċernati;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Testi relatati

(c) jiżgura t-twettiq fil-ħin tal-kompiti tal-Bord, b’mod partikolari fir-rigward tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Testi relatati

2. Il-Bord għandu jistabbilixxi l-allokazzjoni tal-kompiti bejn il-President u l-viċi presidenti fir-regoli ta’ proċedura tiegħu.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.