Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 27
Download PDF

Premessa 27

Recital 27

(27) Dan ir-Regolament ma japplikax għad-data personali ta’ persuni deċeduti.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu regoli dwar l-ipproċessar ta’ data personali ta’ persuni deċeduti.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.