Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 44
Download PDF

Premessa 44

Recital 44

(44) L-ipproċessar għandu jkun legali fejn ikun meħtieġ fil-kuntest ta’ kuntratt jew tal-intenzjoni ta’ dħul f’kuntratt.

(44) Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.