Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
II. FEJEZET
Elvek
III. FEJEZET
Az érintett jogai
1. szakasz
Átláthatóság és intézkedések
2. szakasz
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
3. szakasz
Helyesbítés és törlés
4. szakasz
A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
5. szakasz
Korlátozások
IV. FEJEZET
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
1. szakasz
Általános kötelezettségek
2. szakasz
Adatbiztonság
3. szakasz
Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
4. szakasz
Adatvédelmi tisztviselő
5. szakasz
Magatartási kódexek és tanúsítás
V. FEJEZET
A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása
VI. FEJEZET
Független felügyeleti hatóságok
1. szakasz
Független jogállás
2. szakasz
Illetékesség, feladatok és hatáskörök
VII. FEJEZET
Együttműködés és egységesség
1. szakasz
Együttműködés
2. szakasz
Egységesség
3. szakasz
Európai adatvédelmi testület
VIII. FEJEZET
Jogorvoslat, felelősség és szankciók
IX. FEJEZET
Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések
X. FEJEZET
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok
XI. FEJEZET
Záró rendelkezések