Navigazzjoni
Download PDF

Premessa 28

Recital 28

(28) L-applikazzjoni ta’ psewdonimizzazzjoni ta’ data personali tista’ tnaqqas ir-riskji għas-suġġetti tad-data kkonċernati u tgħin lill-kontrolluri u l-proċessuri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-protezzjoni ta’ data.

L-introduzzjoni espliċita ta’ “psewdonimizzazzjoni” f’dan ir-Regolament mhijiex intiża biex tipprekludi kwalunkwe miżura oħra tal-protezzjoni ta’ data.

(28) The application of pseudonymisation to personal data can reduce the risks to the data subjects concerned and help controllers and processors to meet their data-protection obligations.

The explicit introduction of ‘pseudonymisation’ in this Regulation is not intended to preclude any other measures of data protection.