Navigazzjoni
Download PDF

Premessa 118

Recital 118

(118) L-indipendenza tal-awtoritajiet superviżorji ma għandhiex tfisser li l-awtoritajiet superviżorji ma jistgħux ikunu soġġetti għal mekkaniżmi ta’ kontroll jew monitoraġġ rigward l-infiq finanzjarju tagħhom jew għal kontroll ġudizzjarju.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.