Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 1
Download PDF

Premessa 1

Recital 1

(1) Il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali hija dritt fundamentali.

L-Artikolu 8(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”) u l-Artikolu 16(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedu li kull persuna għandha dritt għall-protezzjoni tad-data personali li tirrigwardaha.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Testi relatati
Artikoli relatati Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
Artikoli relatati Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
[js-disqus]