ONOOÚ (GDPR) Pokyny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ, GDPR)

KAPITOLA I
Obecná ustanovení
KAPITOLA II
Zásady
KAPITOLA III
Práva subjektu údajů
Oddíl 1
Transparentnost a postupy
Oddíl 2
Informace a přístup k osobním údajům
Oddíl 3
Oprava a výmaz
Oddíl 4
Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Oddíl 5
Omezení
KAPITOLA IV
Správce a zpracovatel
Oddíl 1
Obecné povinnosti
Oddíl 2
Zabezpečení osobních údajů
Oddíl 3
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
Oddíl 4
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddíl 5
Kodexy chování a vydávání osvědčení
KAPITOLA V
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
KAPITOLA VI
Nezávislé dozorové úřady
Oddíl 1
Nezávislost postavení
Oddíl 2
Příslušnost, úkoly a pravomoci
KAPITOLA VII
Spolupráce a jednotnost
Oddíl 1
Spolupráce
Oddíl 2
Jednotnost
Oddíl 3
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
KAPITOLA VIII
Právní ochrana, odpovědnost a sankce
KAPITOLA IX
Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování
KAPITOLA X
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty
KAPITOLA XI
Závěrečná ustanovení