SUVP (GDPR) Smernice

Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP, GDPR)

POGLAVJE I
Splošne določbe
POGLAVJE II
Načela
POGLAVJE III
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Oddelek 1
Preglednost in načini
Oddelek 2
Informacije in dostop do osebnih podatkov
Oddelek 3
Popravek in izbris
Oddelek 4
Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev
Oddelek 5
Omejitve
POGLAVJE IV
Upravljavec in obdelovalec
Oddelek 1
Splošne obveznosti
Oddelek 2
Varnost osebnih podatkov
Oddelek 3
Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
Oddelek 4
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Oddelek 5
Kodeksi ravnanja in potrjevanje
POGLAVJE V
Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
POGLAVJE VI
Neodvisni nadzorni organi
Oddelek 1
Status neodvisnosti
Oddelek 2
Pristojnost, naloge in pooblastila
POGLAVJE VII
Sodelovanje in skladnost
Oddelek 1
Sodelovanje
Oddelek 2
Skladnost
Oddelek 3
Evropski odbor za varstvo podatkov
POGLAVJE VIII
Pravna sredstva, odgovornost in kazni
POGLAVJE IX
Določbe o posebnih primerih obdelave
POGLAVJE X
Delegirani akti in izvedbeni akti
POGLAVJE XI
Končne določbe