Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 140
Download PDF

Premessa 140

Recital 140

(140) Il-Bord għandu jkollu l-għajnuna ta’ segretarjat ipprovdut mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Il-persunal tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data involut fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-Bord b’dan ir-Regolament għandu jwettaq il-kompiti tiegħu esklużivament taħt l-istruzzjonijiet ta’, u jirrapporta lill-President tal-Bord.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor.

The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.