Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 95
Download PDF

Premessa 95

Recital 95

(95) Il-proċessur għandu jgħin lill-kontrollur, fejn meħtieġ u fuq talba, fl-iżgurar tal-konformità mal-obbligi li jirriżultaw mit-twettiq ta’ valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u minn konsultazzjoni preċedenti mal-awtorità superviżorja.

(95) The processor should assist the controller, where necessary and upon request, in ensuring compliance with the obligations deriving from the carrying out of data protection impact assessments and from prior consultation of the supervisory authority.