Navigazzjoni
Download PDF

Premessa 37

Recital 37

(37) Grupp ta’ impriżi għandu jkopri impriża li tikkontrolla u l-impriżi kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’ teżerċita influwenza dominanti fuq l-impriżi l-oħra pereżempju permezz tas-sjieda, il-parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-regoli li jirregolawha jew is-setgħa li timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni ta’ data personali.

Impriża li tikkontrolla l-ipproċessar ta’ data personali f’impriżi affiljati magħha għandha titqies, flimkien ma’ dawk l-impriżi, bħala “grupp ta’ impriżi”.

(37) A group of undertakings should cover a controlling undertaking and its controlled undertakings, whereby the controlling undertaking should be the undertaking which can exert a dominant influence over the other undertakings by virtue, for example, of ownership, financial participation or the rules which govern it or the power to have personal data protection rules implemented.

An undertaking which controls the processing of personal data in undertakings affiliated to it should be regarded, together with those undertakings, as a group of undertakings.