Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 12
Download PDF

Premessa 12

Recital 12

(12) L-Artikolu 16(2) tat-TFUE jagħti mandat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jistabbilixxu r-regoli relatati mal-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u r-regoli relatati mal-moviment liberu tad-data personali.

(12) Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.