GDPR Smjernice

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

POGLAVLJE I.
Opće odredbe
POGLAVLJE II.
Načela
POGLAVLJE III.
Prava ispitanika
Odjeljak 1.
Transparentnost i modaliteti
Odjeljak 2.
Informacije i pristup osobnim podacima
Odjeljak 3.
Ispravak i brisanje
Odjeljak 4.
Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka
Odjeljak 5.
Ograničenja
POGLAVLJE IV.
Voditelj obrade i izvršitelj obrade
Odjeljak 1.
Opće obveze
Odjeljak 2.
Sigurnost osobnih podataka
Odjeljak 3.
Procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
Odjeljak 4.
Službenik za zaštitu podataka
Odjeljak 5.
Kodeksi ponašanja i certificiranje
POGLAVLJE V.
Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
POGLAVLJE VI.
Neovisna nadzorna tijela
Odjeljak 1.
Neovisni status
Odjeljak 2.
Nadležnost, zadaće i ovlasti
POGLAVLJE VII.
Suradnja i konzistentnost
Odjeljak 1.
Suradnja
Odjeljak 2.
Konzistentnost
Odjeljak 3
Europski odbor za zaštitu podataka
POGLAVLJE VIII.
Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
POGLAVLJE IX.
Odredbe u vezi s posebnim situacijama obrade
POGLAVLJE X.
Delegirani akti i provedbeni akti
POGLAVLJE XI.
Završne odredbe