Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 165
Download PDF

Premessa 165

Recital 165

(165) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma jippreġudikax l-istatus skont id-dritt kostituzzjonali eżistenti ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-TFUE.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.