Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 72. Proċedura
Download PDF

Artikolu 72 RĠPD (GDPR). Proċedura

Article 72 GDPR. Procedure

1. Il-Bord għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, sakemm mhux previst mod ieħor f’dan ir-Regolament.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Il-Bord għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess permezz ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu u jorganizza l-arranġamenti operazzjonali tiegħu stess.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.