Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 64
Download PDF

Premessa 64

Recital 64

(64) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-identità ta’ suġġett tad-data li jitlob aċċess, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ servizzi online u identifikaturi online.

Il-kontrollur m’għandux iżomm id-data personali għall-għan uniku li jkun jista’ jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers.

A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.