AVG (GDPR) Richtsnoeren

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR)

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
HOOFDSTUK II
Beginselen
HOOFDSTUK III
Rechten van de betrokkene
Afdeling 1
Transparantie en regelingen
Afdeling 2
Informatie en toegang tot persoonsgegevens
Afdeling 3
Rectificatie en wissing van gegevens
Afdeling 4
Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Afdeling 5
Beperkingen
HOOFDSTUK IV
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Afdeling 1
Algemene verplichtingen
Afdeling 2
Persoonsgegevensbeveiliging
Afdeling 3
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging
Afdeling 4
Functionaris voor gegevensbescherming
Afdeling 5
Gedragscodes en certificering
HOOFDSTUK V
Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties
HOOFDSTUK VI
Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten
Afdeling 1
Onafhankelijkheid
Afdeling 2
Competentie, taken en bevoegdheden
HOOFDSTUK VII
Samenwerking en coherentie
Afdeling 1
Samenwerking
Afdeling 2
Coherentie
Afdeling 3
Europees Comité voor gegevensbescherming
HOOFDSTUK VIII
Beroep, aansprakelijkheid en sancties
HOOFDSTUK IX
Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking
HOOFDSTUK X
Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen
HOOFDSTUK XI
Slotbepalingen