Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 87. Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali
Download PDF

Artikolu 87 RĠPD (GDPR). Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali

Article 87 GDPR. Processing of the national identification number

L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw aktar il-kondizzjonijiet speċifiċi għall-ipproċessar ta’ numru tal-identifikazzjoni nazzjonali jew kwalunkwe identifikatur ieħor ta’ applikazzjoni ġenerali. F’dak il-każ in-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali jew kwalunkwe identifikatur ieħor ta’ applikazzjoni ġenerali għandu jintuża biss taħt salvagwardji xierqa għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data skont dan ir-Regolament.

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.