Generel forordning om databeskyttelse (GDPR)

KAPITEL I
Generelle bestemmelser
KAPITEL II
Principper
KAPITEL III
Den registreredes rettigheder
Afdeling 1
Gennemsigtighed og nærmere regler
Afdeling 2
Oplysning og indsigt i personoplysninger
Afdeling 3
Berigtigelse og sletning
Afdeling 4
Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser
Afdeling 5
Begrænsninger
KAPITEL IV
Dataansvarlig og databehandler
Afdeling 1
Generelle forpligtelser
Afdeling 2
Personoplysningssikkerhed
Afdeling 3
Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring
Afdeling 4
Databeskyttelsesrådgiver
Afdeling 5
Adfærdskodekser og certificering
KAPITEL V
Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
KAPITEL VI
Uafhængige tilsynsmyndigheder
Afdeling 1
Uafhængig status
Afdeling 2
Kompetence, opgaver og beføjelser
KAPITEL VII
Samarbejde og sammenhæng
Afdeling 1
Samarbejde
Afdeling 2
Sammenhæng
Afdeling 3
Det Europæiske Databeskyttelsesråd
KAPITEL VIII
Retsmidler, ansvar og sanktioner
KAPITEL IX
Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer
KAPITEL X
Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger
KAPITEL XI
Afsluttende bestemmelser