Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 134
Download PDF

Premessa 134

Recital 134

(134) Kull awtorità superviżorja għandha, fejn ikun xieraq, tipparteċipa f’attivitajiet konġunti ma’ awtoritajiet superviżorji oħrajn.

L-awtorità superviżorja rikjesta għandha tkun obbligata twieġeb għat-talba f’perijodu ta’ żmien speċifikat.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.