Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 152
Download PDF

Premessa 152

Recital 152

(152) Fejn dan ir-Regolament ma jarmonizzax il-pieni amministrattivi jew fejn neċessarju f’każijiet oħra, pereżempju f’każijiet ta’ ksur serju ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw sistema li tipprevedi pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

In-natura ta’ dawn il-pieni, kriminali jew amministrattivi, għandha tiġi ddeterminata mil-liġi tal-Istat Membru.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.