Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 160
Download PDF

Premessa 160

Recital 160

(160) Fejn data personali tiġi pproċessata għal finijiet ta’ riċerka storika, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal dak l-ipproċessar.

Dan għandu jinkludi wkoll riċerka storika u riċerka għal finijiet ġenealoġiċi, b’kont meħud li dan ir-Regolament ma għandux japplika għal persuni deċeduti.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.