Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 99. Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
Download PDF

Artikolu 99 RĠPD (GDPR). Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Huwa għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.