Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 167
Download PDF

Premessa 167

Recital 167

(167) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi meta previsti minn dan ir-Regolament.

Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

F’dak il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra miżuri speċifiċi għal mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.