Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 96. Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel
Download PDF

Artikolu 96 RĠPD (GDPR). Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Ftehimiet internazzjonali li jinvolvu t-trasferiment ta’ data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li ġew konklużi mill-Istati Membri qabel l-24 ta’ Mejju 2016 u li jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni kif applikabbli qabel dik id-data, għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm jiġu emendati, sostitwiti jew revokati.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.