Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 29. Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur
Download PDF

Artikolu 29 RĠPD (GDPR). Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Il-proċessur u kull persuna li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur li jkollhom aċċess għal data personali ma għandhomx jipproċessaw dik id-data ħlief fuq istruzzjonijiet mingħand il-kontrollur, sakemm ma jkunux meħtieġa jagħmlu dan taħt il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.

(EN) […]


to read the full text

Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
[js-disqus]