Загальний регламент про захист даних (GDPR)

Офіційний переклад українською мовою. Джерело: kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf

ГЛАВА I
Загальні положення
ГЛАВА II
Принципи
ГЛАВА III
Права суб'єкта даних
Секція 1
Прозорість і форми
Секція 2
Інформація та доступ до персональних даних
Секція 3
Виправлення та стирання
Секція 4
Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень
Секція 5
Обмеження
ГЛАВА IV
Контролер і оператор
Секція 1
Загальні обов'язки
Секція 2
Безпека персональних даних
Секція 3
Оцінювання впливу на захист даних і попередня консультація
Секція 4
Співробітник з питань захисту даних
Секція 5
Кодекси поведінки та сертифікація
ГЛАВА V
Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій
ГЛАВА VI
Незалежні наглядові органи
Секція 1
Незалежний статус
Секція 2
Компетенція, завдання і повноваження
ГЛАВА VII
Співпраця і послідовність
Секція 1
Співпраця
Секція 2
Послідовність
Секція 3
Європейська рада із захисту даних
ГЛАВА VIII
Засоби правового захисту, відповідальність і санкції
ГЛАВА IX
Положення про спеціальні ситуації опрацювання
ГЛАВА X
Делеговані акти та імплементаційні акти
ГЛАВА XI
Прикінцеві положення