Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Premessa 34
Download PDF

Premessa 34

Recital 34

(34) Id-data ġenetika għandha tiġi definita bħala data personali relatata mal-karatteristiċi ġenetiċi, li ntirtu jew inkisbu, ta’ persuna fiżika li jirriżultaw mill-analiżi ta’ kampjun bijoloġiku mill-persuna fiżika kkonċernata, b’mod partikolari l-analiżi kromosomika, l-analiżi tal-aċidu deossiribonuklejku (DNA) jew tal-aċidu ribonuklejku (RNA), jew mill-analiżi ta’ xi element ieħor li jippermetti li tinkiseb informazzjoni ekwivalenti.

(34) Genetic data should be defined as personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a natural person which result from the analysis of a biological sample from the natural person in question, in particular chromosomal, deoxyribonucleic acid (DNA) or ribonucleic acid (RNA) analysis, or from the analysis of another element enabling equivalent information to be obtained.