Навігація
GDPR > Стаття 75. Секретаріат
Завантажити в PDF

Стаття 75 GDPR. Секретаріат

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Рада повинна мати секретаріат, який забезпечує Європейський інспектор із захисту даних.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Секретаріат виконує свої завдання винятково під керівництвом Голови Ради.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. На персонал Європейського інспектора із захисту даних, залучений до виконання завдань, покладених на Раду згідно з цим Регламентом, поширюється окремий механізм підзвітності від персоналу, залученого до виконання завдань, покладених на Європейського інспектора із захисту даних.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. За необхідності, Рада і Європейський інспектор із захисту даних готують та опубліковують Меморандум про взаєморозуміння для імплементації цієї статті, визначаючи умови їхньої співпраці, який застосовують до персоналу Європейського інспектора із захисту даних, залученого до виконання завдань, покладених на Раду цим Регламентом.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Секретаріат надає аналітичну, адміністративну та логістичну підтримку Раді.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Секретаріат несе відповідальність, зокрема за:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) повсякденну роботу Ради;

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) взаємодію між членами Ради, її Головою та Комісією;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) взаємодію з іншими установами та громадськістю;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) використання електронних засобів для внутрішньої та зовнішньої взаємодії;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) переклад належної інформації;

(e) the translation of relevant information;

(f) підготування та виконання за результатами зустрічей Ради;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) підготування, розроблення та опублікування висновків, рішень щодо врегулювання спорів між наглядовими органами та інших текстів, ухвалених Радою.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(140) Раді повинен допомагати секретаріат, який забезпечує Європейський інспектор із захисту даних. Персонал Європейського інспектора із захисту даних, залучений до виконання завдань, покладених на нього радою згідно з цим Регламентом, повинен виконувати свої завдання виключно за дорученням Голови Ради та звітуючи їй.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Залишити коментар
[js-disqus]