Навігація
GDPR > Стаття 94. Скасування Директиви 95/46/ЄС
Завантажити в PDF

Стаття 94 GDPR. Скасування Директиви 95/46/ЄС

Article 94 GDPR. Repeal of Directive 95/46/EC

1. Директива 95/46/ЄС скасовується з 25 травня 2018 року.

1. Directive 95/46/EC is repealed with effect from 25 May 2018.

2. Покликання на скасовані Директиви необхідно тлумачити як покликання на цю Директиву. Покликання на Робочу групу із захисту осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних, засновану статтею 29 Директиви 95/46/ЄС, необхідно тлумачити як покликання на Європейську Раду із захисту даних, засновану цим Регламентом.

2. References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation. References to the Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data established by Article 29 of Directive 95/46/EC shall be construed as references to the European Data Protection Board established by this Regulation.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(171) Директиву 95/46/ЄС необхідно скасувати цим Регламентом. Опрацювання, що вже було розпочато станом на дату застосування цього Регламенту, необхідно привести у відповідність з цим Регламентом протягом дворічного періоду з дати набуття чинності цим Регламентом. Якщо опрацювання засновано на згоді відповідно до Директиви 95/46/ЄС, немає потреби для суб'єкта даних надавати свою повторну згоду, якщо спосіб, у який було надано згоду, відповідає умовам цього Регламенту, і таким чином дозволяє контролеру продовжувати таке опрацювання після дати застосування цього Регламенту. Ухвалені Комісією рішення та дозволи, надані наглядовими органами на підставі Директиви 95/46/ЄС, залишаються чинними, поки їх не буде змінено, замінено або скасовано.

(171) Directive 95/46/EC should be repealed by this Regulation. Processing already under way on the date of application of this Regulation should be brought into conformity with this Regulation within the period of two years after which this Regulation enters into force. Where processing is based on consent pursuant to Directive 95/46/EC, it is not necessary for the data subject to give his or her consent again if the manner in which the consent has been given is in line with the conditions of this Regulation, so as to allow the controller to continue such processing after the date of application of this Regulation. Commission decisions adopted and authorisations by supervisory authorities based on Directive 95/46/EC remain in force until amended, replaced or repealed.

Залишити коментар
[js-disqus]