Навігація
GDPR > Стаття 44. Загальні принципи передавання
Завантажити в PDF

Стаття 44 GDPR. Загальні принципи передавання

Article 44 GDPR. General principle for transfers

Будь-яке передавання персональних даних, що перебувають в процесі опрацювання чи призначені для опрацювання після передавання до третьої країни чи міжнародної організації, повинне відбуватися лише у разі, якщо з урахуванням інших положень цього Регламенту контролер і оператор дотримуються умов, встановлених в цій главі, в тому числі, для наступних актів передавання персональних даних з третьої країни чи міжнародної організації до іншої третьої країни чи міжнародної організації. Усі положення в цій главі застосовують з метою забезпечення відсутності порушення рівня захисту фізичних осіб, який гарантує цей Регламент.

Any transfer of personal data which are undergoing processing or are intended for processing after transfer to a third country or to an international organisation shall take place only if, subject to the other provisions of this Regulation, the conditions laid down in this Chapter are complied with by the controller and processor, including for onward transfers of personal data from the third country or an international organisation to another third country or to another international organisation. All provisions in this Chapter shall be applied in order to ensure that the level of protection of natural persons guaranteed by this Regulation is not undermined.

Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта
(EN) Author
Nastassia Parkhimovich
(EN) Nastassia Parkhimovich (EN) LLM, CIPP/E, GDPR DPP
(EN) GDPR Consultant
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 44 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(101) Потоки персональних даних до країн та з країн поза межами Союзу та міжнародних організацій є необхідними для розширення міжнародної торгівлі та міжнародної співпраці. Зростання таких потоків обумовило нові виклики та занепокоєння у сфері захисту персональних даних. Проте, якщо персональні дані передаються з Союзу до контролерів, операторів або інших одержувачів у третіх країнах або до міжнародних організацій, рівень захисту фізичних осіб, який забезпечує в Союзі цей Регламент, не повинен бути ослабленим, у тому числі у випадках подальших актів передавання персональних даних із третьої країни чи міжнародної організації до контролерів, операторів у тій самій чи іншій третій країні чи міжнародній організації. У будь-якому разі акти передавання до третіх країн та міжнародних організацій можна здійснювати лише за повної відповідності цьому Регламенту. Передавання може мати місце лише у разі, якщо згідно з іншими положеннями цього Регламенту, контролер або оператор дотримуються умов, встановлених у положеннях цього Регламенту щодо передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій.

(101) Flows of personal data to and from countries outside the Union and international organisations are necessary for the expansion of international trade and international cooperation. The increase in such flows has raised new challenges and concerns with regard to the protection of personal data. However, when personal data are transferred from the Union to controllers, processors or other recipients in third countries or to international organisations, the level of protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation should not be undermined, including in cases of onward transfers of personal data from the third country or international organisation to controllers, processors in the same or another third country or international organisation. In any event, transfers to third countries and international organisations may only be carried out in full compliance with this Regulation. A transfer could take place only if, subject to the other provisions of this Regulation, the conditions laid down in the provisions of this Regulation relating to the transfer of personal data to third countries or international organisations are complied with by the controller or processor.

(102) Цей Регламент не порушує міжнародні угоди, укладені між Союзом і третіми країнами щодо передавання персональних даних, у тому числі щодо гарантій для суб'єктів даних. Держави-члени можуть укладати міжнародні угоди, що передбачають передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій, доки такі угоди не впливають на цей Регламент або будь-які інші положення законодавства Союзу та передбачають належний рівень захисту для фундаментальних прав суб'єктів даних.

(102) This Regulation is without prejudice to international agreements concluded between the Union and third countries regulating the transfer of personal data including appropriate safeguards for the data subjects. Member States may conclude international agreements which involve the transfer of personal data to third countries or international organisations, as far as such agreements do not affect this Regulation or any other provisions of Union law and include an appropriate level of protection for the fundamental rights of the data subjects.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]