Навігація
GDPR > Стаття 71. Звіти
Завантажити в PDF

Стаття 71 GDPR. Звіти

Article 71 GDPR. Reports

1. Рада складає річний звіт щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням в Союзі та, у відповідних випадках, у третіх країнах і міжнародних організаціях. Звіт оприлюднюють та передають до Європейського Парламенту, Ради та Комісії.

1. The Board shall draw up an annual report regarding the protection of natural persons with regard to processing in the Union and, where relevant, in third countries and international organisations. The report shall be made public and be transmitted to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

2. Річний звіт містить перегляд практичного застосування настанов, рекомендацій і прикладів кращої практики, вказаних у пункті (i) статті 70(1), а також зобов’язальних рішень, вказаних у статті 65.

2. The annual report shall include a review of the practical application of the guidelines, recommendations and best practices referred to in point (l) of Article 70(1) as well as of the binding decisions referred to in Article 65.

Пов'язані норми