Навігація
GDPR > Стаття 96. Взаємозв'язок із попередньо укладеними Угодами
Завантажити в PDF

Стаття 96 GDPR. Взаємозв'язок із попередньо укладеними Угодами

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Міжнародні угоди, що передбачають передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій і були укладені державами-членами до 24 травня 2016 року та які відповідають праву Союзу як застосовні до такої дати, залишаються чинними до внесення змін і доповнень, заміни чи скасування.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.