Навігація
GDPR > Стаття 97. Звіти Комісії
Завантажити в PDF

Стаття 97 GDPR. Звіти Комісії

Article 97 GDPR. Commission reports

1. До 25 травня 2020 року та кожні чотири роки після цієї дати, Комісія подає звіт щодо оцінювання та перевірки виконання цього Регламенту до Європейського Парламенту та Ради. Звіти необхідно оприлюднити.

1. By 25 May 2020 and every four years thereafter, the Commission shall submit a report on the evaluation and review of this Regulation to the European Parliament and to the Council. The reports shall be made public.

2. У контексті оцінювань і перевірок, вказаних у параграфі 1, Комісія вивчає, зокрема, застосування та функціонування:

2. In the context of the evaluations and reviews referred to in paragraph 1, the Commission shall examine, in particular, the application and functioning of:

(a) Глави V щодо передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій з особливим урахуванням рішень, ухвалених відповідно до статті 45(3) цього Регламенту та рішень, ухвалених на підставі статті 25(6) Директиви 95/46/ЄС;

(a) Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to Article 45(3) of this Regulation and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC;

Пов'язані норми

(b) Глави VII про співпрацю і послідовність.

(b) Chapter VII on cooperation and consistency.

3. Для цілі параграфа 1, Комісія може надати запит на отримання інформації від держав-членів і наглядових органів.

3. For the purpose of paragraph 1, the Commission may request information from Member States and supervisory authorities.

4. Проводячи оцінювання та перевірки, вказані в параграфах 1 та 2, Комісія бере до уваги позиції та висновки Європейського Парламенту, Ради та інших відповідних органів і джерел.

4. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, of the Council, and of other relevant bodies or sources.

5. Комісія, якщо необхідно, подає відповідні пропозиції для внесення змін і доповнень до цього Регламенту, зокрема, враховуючи розвиток інформаційних технологій та ступінь прогресу інформаційного суспільства.

5. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.