Навігація
GDPR > Стаття 98. Перевірка застосування інших нормативно-правових актів Союзу щодо захисту даних
Завантажити в PDF

Стаття 98 GDPR. Перевірка застосування інших нормативно-правових актів Союзу щодо захисту даних

Article 98 GDPR. Review of other Union legal acts on data protection

Комісія, у належних випадках, подає законодавчі пропозиції з метою внесення змін до інших нормативно-правових актів Союзу щодо захисту персональних даних, для того, щоб забезпечити єдиний і послідовний захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням. Вони, зокрема, стосуються норм щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням установами, органами, службами та агентствами Союзу та щодо вільного руху таких даних.

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(170) Оскільки мету цього Регламенту, зокрема щодо забезпечення належного рівня захисту фізичних осіб та вільного потоку персональних даних у всьому Союзі, не можна досягти достатньою мірою на рівні держав-членів, але, з огляду на масштаб запропонованої ініціативи, її можна досягти на рівні Союзу, Союз може ухвалити інструменти відповідно до принципу субсидіарності, як це передбачено в статті 5 Договору про Європейський Союз. Відповідно до принципу пропорційності, встановленого зазначеною статтею, цей Регламент не виходить за межі необхідного для досягнення такої цілі.

(170) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of natural persons and the free flow of personal data throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

Залишити коментар
[js-disqus]