Навігація
GDPR > Стаття 69. Незалежність
Завантажити в PDF

Стаття 69 GDPR. Незалежність

Article 69 GDPR. Independence

1. Рада діє незалежно під час виконання своїх завдань чи здійснення своїх повноважень відповідно до статей 70 і 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Пов'язані норми

2. Без обмеження запитів Комісії, вказаних у пункті (b) статті 70(1) та статті 70(2), Рада, під час виконання своїх завдань чи здійснення своїх повноважень, не повинна запитувати чи приймати вказівки від будь-якої особи.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Пов'язані норми