Навігація
GDPR > Стаття 74. Завдання Голови
Завантажити в PDF

Стаття 74 GDPR. Завдання Голови

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Голова має такі завдання:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) скликати засідання Ради та готувати його порядок денний;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) повідомляти керівний наглядовий орган і залучені наглядові органи про рішення, схвалені Радою відповідно до статті 65;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Пов'язані норми

(c) забезпечувати вчасне виконання завдань Ради, зокрема, щодо механізму послідовності, вказаного в статті 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Пов'язані норми

2. Рада встановлює розподіл завдань між Головою та заступниками Голови в своїх правилах процедури.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.