Навігація
GDPR > Стаття 76. Конфіденційність
Завантажити в PDF

Стаття 76 GDPR. Конфіденційність

Article 76 GDPR. Confidentiality

1. Обговорення Ради є конфіденційними, якщо Рада вважає це за необхідне, як передбачено в її правилах процедури.

1. The discussions of the Board shall be confidential where the Board deems it necessary, as provided for in its rules of procedure.

2. Доступ до документів, поданих до членів Ради, експертів і представників третіх сторін, регулюється Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1049/2001 [21].

2. Access to documents submitted to members of the Board, experts and representatives of third parties shall be governed by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council [21].

[21] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1049/2001 від 30 травня 2001 року про публічний доступ до документів Європейського Парламенту, Ради і Комісії (OB L 145, 31.05.2001, с. 43). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:145:TOC

[21] Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (OJ L 145, 31.5.2001, p. 43). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:145:TOC