Навігація
GDPR > Стаття 72. Процедура
Завантажити в PDF

Стаття 72 GDPR. Процедура

Article 72 GDPR. Procedure

1. Рада ухвалює рішення простою більшістю своїх членів, якщо інше не передбачено цим Регламентом.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Рада ухвалює свої власні правила процедури більшістю в дві третини голосів своїх членів і розробляє власні технічні заходи.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.