Навігація
GDPR > Стаття 79. Право на дієвий судовий засіб правового захисту проти контролера або оператора
Завантажити в PDF

Стаття 79 GDPR. Право на дієвий судовий засіб правового захисту проти контролера або оператора

Article 79 GDPR. Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

1. Без обмеження будь-якого наявного адміністративного або судового засобу правового захисту, в тому числі права на подання скарги до наглядового органу відповідно до статті 77, кожний суб’єкт даних повинен мати право на дієвий судовий засіб правового захисту, якщо він вважає, що його права за цим Регламентом було порушено внаслідок опрацювання його персональних даних, що не відповідає цьому Регламенту.

1. Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.

Пов'язані норми

2. Провадження щодо контролера або оператора здійснюють в судах держави-члена, де має осідок контролер або оператор. Крім того, таке провадження можна здійснювати в судах держави-члена, за місцем постійного проживання суб’єкта даних, за винятком випадків, коли контролер або оператор є публічним органом держави-члена, що діє у процесі виконання своїх публічних повноважень.

2. Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(145) У провадженні щодо контролера або оператора, заявник повинен мати вибір щодо подання позову або до судів держав-членів, де має осідок контролер або оператор, або - де проживає суб'єкт даних, за винятком, якщо контролер є публічним органом держави-члена, що виконує свої публічні повноваження.

(145) For proceedings against a controller or processor, the plaintiff should have the choice to bring the action before the courts of the Member States where the controller or processor has an establishment or where the data subject resides, unless the controller is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.

Залишити коментар
[js-disqus]