Навігація
GDPR > Стаття 87. Опрацювання національного ідентифікаційного номеру
Завантажити в PDF

Стаття 87 GDPR. Опрацювання національного ідентифікаційного номеру

Article 87 GDPR. Processing of the national identification number

Держави-члени можуть в подальшому визначити особливі умови для опрацювання національного ідентифікаційного номеру чи будь-якого іншого ідентифікатора загального застосування. У такому разі національний ідентифікаційний номер або будь-який інший ідентифікатор загального застосування використовують лише за відповідних гарантій для прав і свобод суб’єкта даних відповідно до цього Регламенту.

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.